سری دوم عکس نوشته های خاص عاشقانه ۲۰۱۶

سری دوم عکس نوشته های خاص عاشقانه ۲۰۱۶

عکس نوشته , عکس نوشته خاص , عکس عاشقانه

عکس نوشته های فوق العاده زیبا و عاشقانه را در این پست براتون قرار دادیم
امیدوارم عشقتون کنارتون باشه و بهش برسید ….

〰سفارشی واسه خانوم آقای مدیر سایت

❤️Zr❤️

.
.

عکس نوشته ها

عکس نوشته , عکس نوشته خاص , عکس عاشقانه

#حالم خوبه

〰❤️ عکس نوشته ❤️〰

چشمانم را می بندم/بر بال رویا می نشینم
تا شاید پوشانده شود رنگ تلخ غم تنهایی ام از خوشی رسیدن به تو
در سرزمینی که در آن فاصله ها بوی نزدیکی دارند #دلنوشته

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

عکس نوشته های عاشقانه

عکس نوشته , عکس نوشته خاص , عکس عاشقانه

#میدونم بر میگردی

ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ ﺁﻥ ﺟﺎ ﺁﻥ ﮔﻨﺪﻣﺰﺍﺭ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ؟
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﻡ ﮔﻨﺪﻡ ﭼﯿﺰ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﯾﯽ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﻣﻮﻫﺎﺕ ﺭﻧﮓ ﻃﻼ‌ﺳﺖ. ﭘﺲ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻫﻠﯿﻢ ﮐﺮﺩﯼ ﻣﺤﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ!
ﮔﻨﺪﻡ ﮐﻪ ﻃﻼ‌ﯾﯽ ﺭﻧﮓ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﺎﺩ ﺭﺍ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﺪﻣﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ..

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

متن و عکس های عاشقانه

عکس نوشته , عکس نوشته خاص , عکس عاشقانه

#پیشمی زندگی خوبه

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

بت خانه ای از یادت می سازم
در آن می پرستم بت یادت را که با نظری دنیای منطق افکارم را به باد داد.
#دلنوشته

عکس نوشته , عکس نوشته خاص , عکس عاشقانه

#بخوابه رو شونت

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

ﻣﻦ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻢ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﯽ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻭﻓﺎﯾﯽ
ﻋﻬﺪ ﻧﺎﺑﺴﺘﻦ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺒﻨﺪﯼ ﻭ ﻧﭙﺎﯾﯽ
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻋﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪﻡ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺩﻝ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﺩﻡ!
ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻦ ﮐﻪ: ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮﺏ ﭼﺮﺍﯾﯽ ؟
ﺍﯼ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﻣﺮﻭ ﺍﻧﺪﺭ ﭘﯽ ﺧﻮﺑﺎﻥ ﺯﻣﺎﻧﻪ
ﻣﺎ ﮐﺠﺎﯾﯿﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺤﺮ ﺗﻔﮑﺮ، ﺗﻮ ﮐﺠﺎﯾﯽ !؟
ﺁﻥ ﻧﻪ ﺧﺎﻟﺴﺖ ﻭ ﺯﻧﺨﺪﺍﻥ ﻭ ﺳﺮ ﺯﻟﻒ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ
ﮐﻪ ﺩﻝ ﺍﻫﻞ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺩ، ﮐﻪ ﺳﺮّﯾﺴﺖ ﺧﺪﺍﯾﯽ
ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭ، ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯼ ﻧﺒﯿﻨﺪ
ﺗﻮ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻨﻤﺎﯾﯽ
ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺮ ﺩﺭ ﻧﺘﻮﺍﻧﻢ ﺯﺩﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻗﯿﺒﺎﻥ
ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻢ ﺳﺮ ﮐﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﮔﺪﺍﯾﯽ
ﻋﺸﻖ ﻭ ﺩﺭﻭﯾﺸﯽ ﻭ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﻣﻼ‌ﻣﺖ
ﻫﻤﻪ ﺳﻬﻠﺴﺖ، ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮑﻨﻢ ﺑﺎﺭ ﺟﺪﺍﯾﯽ
ﺭﻭﺯ ﺻﺤﺮﺍ ﻭ ﺳﻤﺎﻋﺴﺖ ﻭ ﻟﺐ ﺟﻮﯼ ﻭ ﺗﻤﺎﺷﺎ
ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮ ﺩﻟﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﺑﺎﯾﯽ !؟
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﭼﻮ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﻏﻢ ﺩﻝ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ
ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ؟ ﮐﻪ ﻏﻢ ﺍﺯ ﺩﻝ ﺑﺮﻭﺩ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﯽ
ﺷﻤﻊ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﺑﺮﺩﻥ ﻭ ﮐﺸﺘﻦ
تا به همسایه نگوید که تو در خانه ی مایی #سعدی

〰❤️ عکس نوشته ❤️〰

عکس نوشته , عکس نوشته خاص , عکس عاشقانه

#من خوشگلم؟ 

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

سردترین روز زمستانی ام را با آمدنت پر از شکوفه عشق کردی
طعم خوش بودنت را در ذهنم حک کردی
روحم را با عشقت به پرواز درآوردم
افکارم را در جعبه ای قرمز به تو هدیه دادم
تب خواستنت در من شکوفا شد
تشنه ی نوازش دستانت شدم
عطش چشیدن عشقت را در ذهن قلبم انداختی
بودنت اگرچه سهم من نیست
در شهر قلبت اگرچه به اندازه نیمکتی در خیابان تنهایی جایی ندارم
ولی تمام وجود من با وجود بی وجود تو عجین شده است
هرچند ناامیدی به امید بودنت را به من هدیه کردی
اما بگذار که روحم همسفر خاطرات رنگینت باشد در سرزمینی که دیگر با نبودنت برایم تاریک است
#دلنوشته

#بهترینم

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

آواز ترا طبع دل ما بادا
اندر شب و روز شاد و گویا بادا
آواز خسته تو گر خسته شود خسته شویم
آواز تو چون نای شکرخا بادا
#مولانا #آوازتو #دیوان_شمس #صدای_تو

〰❤️ عکس نوشته خواص ❤️〰

عکس نوشته , عکس نوشته خاص , عکس عاشقانه

#بهترین حس

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

داستان من و رویای بودن با تو توی ذهنم شده مثل عروسک زیبای مو طلایی پشت ویترین مغازه که دخترک ژنده پوشی عاشقش شده بود و توی بیشه زار ذهنش رسیدن به اون رو نقاشی میکرد با اینکه میدونست هیچ وقت به دست نمیاره عروسکش رو.اون دست از نقاشی کشیدن برنداشت حتی بعد اینکه عروسک واسه کس دیگه ای شد ولی اینبار نقاشی کشید از اون عروسک در حالی که با صاحب جدیدش احساس خوشحالی میکرد و میخندید و دخترک با این که بغض داشت لبخند میزد به خوشبختی عروسک
#دلنوشته

عکس نوشته , عکس نوشته خاص , عکس عاشقانه

#تو باشی دردام فراموش میشه

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

این جا همه چیز تغییر کرده است
کافه چی با قهوه تلخ تنهایی پذیرایی می کند از من
فال گیر دیگر سکوت را ترجیح می دهد
تکه ای از کیک شیرین خاطراتت اوقاتم را تلخ می کند
منظره ی ماتم زده پشت پنجره
اشک های شیشه
آسمانی که بغض دارد
#دلنوشته

عکس نوشته , عکس نوشته خاص , عکس عاشقانه

#دخترم و باباش

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

عشقم یهو دلم خواست بهت بگم: ↯

هیچی نیست ک جای خنده هاتو واسم بگیره…
هیچی نیست ک مثل تو خوشحالم کنه…
هیچی نمیتونه مثل تو بهم ارزش زندگی رو بفهمونه…
هیچی نیست ک باهاش احساس خوشحالی کنم…
هیچی شبو روزمو مثل تو برام شیرین نمیکنه…
هیچی نمیخوام ناراحتت کنه…
هیچی نیست ک باعث بشه دوستت نداشته باشم…
هیچی نیست ک منو از تو دور کنه…
هیچی نیست ک از تو واسم مهم تر باشه…
هیچی غیر از تو عشق من نیست…
هیچی…….
همین جوری میخواستم اینارو بهت بگم
تا بدونی معنی زندگی من تویی……
عاشقتــــــــــــــــم……..

عکس نوشته , عکس نوشته خاص , عکس عاشقانه

#توله هامون

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

خوش میگذره بغلت حتما
نفسام به نفست بندن
تو سرمای سخت زندگی وقتی سردت بود
………[بغلت کردم]…………
زهرا❤ زهرا❤
با تو خوبه دنیا
زهرا زهرا
با تو تو اسمونا

بغلت کردم?

عکس نوشته , عکس نوشته خاص , عکس عاشقانه

#ذوغ مرگ

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

جمعه ها
بيشتر از هر روز ديگر
نگرانت ميشوم.

ميترسم، دلت بگيرد
و كسي را نداشته باشی
تا غصه هايت را بجان بخرد.

ميترسم دلت بگيرد
و غم هايت تازه شود.

جمعه ها بيشتر از هر روز ديگر
نگرانت ميشوم.❤

عکس نوشته , عکس نوشته خاص , عکس عاشقانه

#تا ابد

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

امسال یلدایم کمی فرق دارد
چون
تو به من تبریک میگویی?
.
امسال یک دقیقه بیشتر با هم بودنمان برایم فوق العاده است
و شادی بودنت حتی یک دقیقه بیشتر از شب های دیگر جشن گرفتنی..
امشب زمستان اغاز میشود
و من چشم انتظار قدم زدن روی برف ها با تو ..
و امید دارم در شب های سرد زمستانی
دست هایم در دستانت گرم شود
و دلم را با نور چشمانت روشن کنی..
شاید امشب پیشم نباشی..
اما یادت اینجا عاشق ترم میکند
برایت فال میگیرم
به نیت عشق تو..
و غزل میاید:
هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود
هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود
پس بدان همیشه در خاطرم میمانی
و میخواهم که همیشه پیشم بمانی
اگر تو باشی
هر شب من یلدا میشود
و من ثانیه های با هم بودنمان را جشن میگیرم..
و امشب
تو هستی که یلدای من مبارک بشود

عکس نوشته , عکس نوشته خاص , عکس عاشقانه

#ندارمت (دروغ میگه دارمت زهرایی)

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

به عمق سیاهی چشمانم بنگر
تا کمی درک کنی سیاهی شب هایم را
از نبودت میگذرم
از نداشتنت
از این روزهای سرد که باید با وجودت گرم میشد
اما کاش رویایت را هم نمیگرفتی…
کاش نمیگفتی که فکرت را نکنم که فکرم را نخواهی کرد
پشیمانیم کاش پشیزی ارزش داشت
غرورت کاش کمرنگ تر بود
تا عشق هنوز پررنگم را باز درک کنی
نفس هایم که هنوز برایت تند میشود را بشنوی
و باز برایت همان شوم
کاش پایین امدن این اشک ها کم میکرد فاصله را..کم میکرد نفرتت را..کم میکرد نخواستنت را
و میشست این غبار دلتنگی ها را….
پاییز بی تو سر شد و دارد تمام میشود
کاش زمستان را به من ببخشی
و تمام کنی عدم وجود همه چی را
چون مدت هاست زندگی نکرده ام…
یا امشب که چشمانم را روی هم میگذارم در رویای تو غرق شوم
امید که اخرین رویای پاییزی ام باشی..

#یه جای شلوغ

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

وقتی..
وقتی از نیمه شب گذشته!!
وقتی دلتنگشی..
وقتی اروم و قرار نداری!!
وقتی تنهایی تو تختت وول میخوری..
وقتی به این فکر میکنی همه تو بغل عشقشون خوابن..
وقتی حسرت میخوری که تو چرا تو بغلش نیستی..
وقتی با صداشم اروم نمیشی ..
وقتی میگه عکستو بده..عکستو میدی..عکسشو میگیری…داغون تر میشی..مرهم نیست واسه دلتنگیت!!
وقتی یاد بوساش میوفتی..
وقتی گرمای نفساش و به یاد میاری..
وقتی برق چشاشو از یاد نمیبری..
وقتی از گریه سردرد میگیری..
وقتی چشاتو میبندی..تو ذهنت تصورش میکنی..تو خیالت یه لبخند میشینه رو لبت..
وقتی یهو از رویا میای بیرون میبینی هنوز تنهایی..میخوای جیغ بکشی..میخوای داد بزنی…
وقتی همه خوابند..توی دیوونه بیداری..
وقتی دوتاتو ن دارید به یاد هم اشک میریزید..
وقتی از فاصله گله میکنید!!
وقتی داری دیوونه میشییی!!!
اما اغوشی نداری خودتو توش جا بدی..محکم فشار بدی..تکیه گاهتو لمس کنی..
وقتی تو اینجا..
اون اونجا..
لعنت به شب..لعنت به خواب..لعنت به عشق..لعنت به فاصله!!!….

#تو گوگولیه منی فقط

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

هرچه در لغت نامه ها گشتم
واژه ای برای توصیف تو پیدا نکردم
یعنی هیچکدام نمیتوانستند~
معنای تو را در خود جای دهند
تو مخلوطی از بهترین هایی..
کلکسیون خوبی هایی
تو تنها ضمیر مفرد مخاطبی هستی ~
که همه ی ضمیر هارا شامل میشود..
نمیگویم فرشته ای
چون بال نداری…
تو زمینی هستی
~ و همچون فرشته شایسته ای..
من برای تو کمم..
این را خودم حس میکنم تو انقدر بزرگ و عظیم هستی
~ که اگر با هم یکی شویم..
منی وجود نخواهد داشت..
و تمام ما تو میشود..
و تو تمامی من میشوی..
من وجودت را با اسمان و زمین و هیچ عوض نمیکنم..
چون چشمان تو کهکشان من است و لب های تو..
اه امان از لب های تو..
تو خودت برای من همه چیزی ..
من جز تو هیچی نمیخواهم…
چون
تو
تمامیه خواستن من هستی..

عکس نوشته , عکس نوشته خاص , عکس عاشقانه

#خانواده

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

میخواهم قایقی بسازم
کاغذی مانند روزهای کودکی
و رهایش کنم در اقیانوس چشمانت تا چشمت را بگیرم
تا نگاهت برای من و قایق من شود
همه ی عشقم را نه مقداری اش را پیشه ی راه قایقم میکنم تا با دست پر به سمت تو اید
میخواهم قلبم را سوارش کنم تا قلبت را صدا کنم
بخوانمت و تو انعکاس صدایت در اب ها پخش شود من غرق شوم در اوایش…
و برم گم شوم ته اقیانوس وجودت
اخر میدانم من برای تو و دنیای تو کمم
هرچند تمام دنیای من تویی…

#گیم بزنیم

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

ما دو نفریم که یک نفرمان همیشه نیست

عکس نوشته , عکس نوشته خاص , عکس عاشقانه

#همیشه پیشتم نفسم

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

چه زيباست هر صبح كه به چشمانم طلوع ميكني
هر صبح كه دليل خوشي ام تو هستي
چه زيباست كه هر شب با صداي تو به خواب ميروم
هر شب روياي شيرين تو را ميبينم
تو كه هر لحظه ي من هستي
تو كه بي تو بودن معنا ندارد
بمان خوب من
آغوش تو همان كلبه ي درويشي ست
كه در آن تا ابد خوشحالم
تو كه بي تو بودن معنا ندارد
بمان خوب من…

#میخورمتا

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

روزی که شروعش تو نباشی
تکرار شب است
یک سیاهی ممتد
که در من نفوذ می کند
و در رگ هایم جریان دارد
تو باید هر صبح
شب را از اتاقم ببَری
و در چشمهایم آرام طلوع کنی.

عکس نوشته , عکس نوشته خاص , عکس عاشقانه

#ست کنیم

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

محکم تر در آغوشم بگیر
بگذار بند بند وجودم ارامشت را بگیرد
میخواهم دنیا سکوت شود
هیچکس نباشد
هیچکس نگوید
من باشم و اغوش بی انتهای تو…
غرق شوم در داشتنت
فراموش کنم این ادم ها را با حس های دروغینشان را..
تو برای تمامی ثانیه های نفس کشیدنم تا ته دنیا بسی..
دست های مردانه ات کاش ظرافتم را بپوشاند
کاش صدای نفس هایت با باران همراه شود و اشک هایم تمام شوند
کاش در تو پنهان شوم یا نه یکی…
من و تو یا تو و من …هر دو یکی هر دو ما..
من….
دوست داشتنت چه پر غرور مرا ارام کرده..
دلگرم ترین…
پس در این شب نه چندان سرد پاییزی که برگ ها با نسیم کلنجار میروند و در هوا معلق اند…
مرا محکم تر در اغوش بگیر
تو را بیشتر به من نشان بده
بگذار آرامشم را حس کنم من مدت هاست محتاج یک حسی از جنس تو ام
محتاج برق نگاه آسماني ات..

#یه ماچ بده

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

صبح یعنی
اسمم را صدا کنی
و بگویی بیدار شو
که دنیا منتظر خنده هایمان است…
.

❤#عاشقاتم_زهراییم ❤

#برقصیم با هم

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

بگذار
هرکه هرچه میخواهد بگوید
باکی نیست
هرکی هرجور دوست دارد قضاوت کند
بگذار دیگران ظاهر را ملاک قرار دهند
چیز های بی اهمیت را…
من را بیمی نیست
چون دلم گرم است چون میدانم کنار تو خودم هستم
چون تو تکرار دیگری نیستی
معیار ها بگذار همانطور بماند
مهم معیار من است که قلبت را میبینم
تو بهترین برای من هستی و امید که من بهترین برای تو باشم
ارامش برای هرکس فرق میکند من ارامشم را در چشمانت سال هاست که پیدا کرده ام
پس هیچ برقی دیگر دلم را نمیلرزاند
هیچ دوست دارمی برایم حقیقی نیست
و هیچ اغوشی گرمم نمیکند
چون با تو به تمامش رسیده ام
تو تعریف کاملی از همه ی خوبی ها هستی و به من معنا میدهی
و معنای دوست داشتن را تو یادم دادی که دوستت دارم…

بهترین?

#خوشگل من

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

پاییز است و هوا همانگونه که دوست داری

همان جا نشسته ام که پاییز های پیش را با هم شروع کردیم
همان نقطه که در اغوشم گرفتی..
همان شکل خودم را در اغوش گرفتم

هنوز هم انعکاس صدایت در هوا ارتعاش پیدا میکند

رد نگاه عاشقانه ات هنوز مرا دنبال میکند

هیچ چیز تغیر نکرده است میبینی?

تنها یه تو کم شده است
یک یادت اضافه…
خواستنم هم بیشتر شده تا جبران کند نخواستنت را…
من هنوزم منتظر نشسته ام تا دستم را پر کنی تا با هم به افق خیره شویم و پاییز را زندگی کنیم….

عکس نوشته , عکس نوشته خاص , عکس عاشقانه

#قهرم با همتون

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

من میخواهم.تا ابد این.چشم ها مال من باشد میشود؟؟! .

من میخواهم.تا ابد این.دست ها در دست من باشد میشود؟؟! .
من میخواهم تا ابد.نگاهت دنبال من باشد.میشود؟؟! .
من میخواهم تا ابد تکیه گاه سرم سینه ی تو باشد.میشود؟؟! .
من میخواهم تا ابد برای هم باشیم میشود؟؟!!

#آرامشم

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

نمیخواهم باور کنم نبودنت را
نباید پاییز باشد
جمعه باشد
هوا ابری و نیمه ابری باشد
نباید انعکاس نبودنت ،نبودت را منعکس کند
نمیخواهم در این جاده ی بی انتها باشم
شاید باید قبول کنم که کم بودنم زیادیت بود
عاشق بودنم زیادی بود

خواستنت کم نبود
باشد چشم هایم میبندم تمام میکنم این واژه های بی نتیجه را … این دلتنگی های بی بهانه را
این حس های بی رحمانه را
اما کاش کمی از حس عدم وجودت را تحمل میکردی مثلا یک عصر پاییزی می امد و تو زمستان بودی… انوقت رنگ ابی را درک میکردی وقتی که همه چیز باید رنگی میبود…
کاش اسمان من را در برمیگرفت تا همه ی تو سهم من میشد حتی از بالاترین بالاها…
کاش افتاب که اخرین اشعه اش را با خود میبرد تو را هم در خودش حل کند…
شاید امشب خورشید و ماه در اسمان یکی شوند…تمام…

#سلفی

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

عکس نوشته های خاص

عکس نوشته , عکس نوشته خاص , عکس عاشقانه

#خستم خو

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

من تو را به خود نه…
به دلم قول داده ام
چشمانت را مدت هاست به نور چشمانم وعده داده ام
دست هایت را همراه دست هایم خوانده ام..
و اغوشت را مدت هاست مقصد تنم دانسته ام
من تمامت را به تمامم قول داده ام
نمیتوان کس دیگری جز تو جوابم باشد
چون هیچکس شبیه تو…تو نمیشود
باید تو مال من و من مال تو باشم
من جز این پایانی نمیخواهم…

#دستشو ماچ کنی

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

به چشمانم سپرده بودم
تو را كه دید
دم نزند از عاشقی
سپرده بودم
جار نزند دوست داشتنت را
راستش را بخواهی
به چشمان گفته بودم
در لحظه ی دیدار
لام تا كام سخن نگوید
.
آمدی و نگاهم را دوختم
به دست هایت
تا چشم هایت
رسوا نكند
چشم هایم را
.
نمی دانستم
دست هایت نگاهم را میخواند
.
سر بلند كردم و
به لبخندت
فرو ریخت غرورم!
.
راز چشم هایم را حالا
هم لبخندت می داند
هم دست هایت
هم نگاهت…
آسوده به عشقی كه باور نداری
لبخند بزن!!

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

بارون
بهم میده یه حس بد
تو رو میاره یاد من
میاره یادم عاشقم
یادم میاره لحظه های تلخ
میزنه بارون روی چتر
انگار هنوز کنارتم…
بارون
بارون…
بارون

عکس نوشته , عکس نوشته خاص , عکس عاشقانه

#میخوام به دنیا نیای

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

ديدی غزلی سرود؟
عاشق شده بود.
انگار خودش نبود
عاشق شده بود.
افتاد.شکست . زير باران پوسيد
آدم که نکشته بود .
عاشق شده بود

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

عکس نوشته , عکس نوشته خاص , عکس عاشقانه

#خاصیم، یه ذره غیر عادی

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

تــمام ماجــرا همينجاست ;
من هســتم … تو هســتي …
من براي هيچــکس جــز تــــــو …
وتــو براي هرکــسي جــز مــــــن …!

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

عکس نوشته , عکس نوشته خاص , عکس عاشقانه

#حست می کنم

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

ديدی غزلی سرود؟
عاشق شده بود.
انگار خودش نبود
عاشق شده بود.
افتاد.شکست . زير باران پوسيد
آدم که نکشته بود .
عاشق شده بود

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

عکس نوشته , عکس نوشته خاص , عکس عاشقانه

#خانوم لوس من

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

میگفتی ‘یکی هست‘ …
حالا رفتی …دیگه کسی نیست ‌
‘ جاده ی احساسم یه طرفه‘ میشه بی حضور صدای نابت
‘بغضم ‘میشکنه از غم نبودت
دیگه ‘نگرانت نیستم ‘…
میدونم که جات راحته صدای شرشر بارون نیست ..
صدای اشکای من که ‘ستایشت ‘میکردم
رفتی’ یکی یکدونه ی ‘موسیقی نسل من
به خدا میسپارمت …
توهمیشه جاودانه ای ‌ ..
تسلیت

〰❤️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖❤️〰

عکس نوشته , عکس نوشته خاص , عکس عاشقانه

#زیر ستاره هاییم


عکس نوشته عاشقانه

.

.

.

سری اول عکس نوشته های خاص

امتیاز 4.75 ( 24 رای )
اشتراک گذاری مطلب
به آسانی ما را دنبال کنید :) کانال تلگرام

تاکنون یک نظر ثبت شده است.

  • دمت جیز…………….
    خیییییییییییییییلی باحال بود عکسات
    من همه رو دان کردم

Copyright Asemoona.com© 2017 - Allrights Reserved.